Pakalpojumi

Mēs ticam, ka integrēti risinājumi palīdz uzņēmumiem nodrošināt ekonomisko izaugsmi un panākumus biznesā. Lai nodrošinātu maksimālu pievienoto vērtību klientiem, mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu:

Uzskaite un grāmatvedība


 • Uzskaite un grāmatvedība saskaņā ar vietējiem grāmatvedības standartiem
 • Uzskaite un grāmatvedība saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu atskaišu standartiem (IFRS)
 • Konsolidācija
 • Vadības grāmatvedība un atskaites
 • Likumdošanai pilnīgi atbilstošu pārskatu sniegšana nodokļu uzraudzības iestādēm
 • Klienta interešu pārstāvība vietējās varas iestādēs
 • Dokumentu arhivēšana (E-arhīvi un dokumentu uzglabāšana)
 • Grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošana, sekretāra pakalpojumi (rēķinu izrakstīšana, krājumu dokumentācija, pilnvaras, akcionāru sapulču protokoli, maksājuma uzdevumu sagatavošana u.c.), kurjera pakalpojumi

Algu grāmatvedība


 • Algu aprēķini
 • Algas lapiņu sagatavošana un izdalīšana darbiniekiem
 • Algu izmaksa (caur bankas depozīta kontu)
 • Nodokļu aprēķini un pārskatu iesniegšana nodokļu uzraudzības iestādēm
 • Personāla dokumentācija
 • Pilna klienta interešu pārstāvība sociālās apdrošināšanas jautājumos

Korporatīvās finanses


 • Ārējā korporatīvo finanšu direktora pakalpojums/ārpakalpojums
 • Līdzekļu piesaiste
 • Biznesa un drošības novērtējums
 • Apvienošanās un pārņemšanas darījumi
 • Stratēģisko konsultāciju pakalpojumi

Juridiskā un biznesa atbalsta pakalpojumi


 • Korporatīvā likumdošana
 • Nodokļu likumdošana
 • Civilā likumdošana
 • Darba likumdošana
 • Juridiskā atbilstība
 • Klienta interešu pārstāvība ar nodokļiem saistītos jautājumos un tiesā
 • Uzņēmumu dibināšana
 • Gatavo (piereģistrēto) uzņēmumu pārdošana
 • Juridiskās adreses nodrošināšana
 • Virtuālais birojs
 • PVN reģistrācija, nodokļu pārstāvji
 • Pilnvarotie

 

 

Audits un nodokļu konsultācijas


 • Finanšu un darbības audits (gan privātajā, gan sabiedriskajā sektorā)
 • Funkciju audits (grāmatvedības nodaļā)
 • Uzticamības pārbaude
 • Nodokļu pārskati un nodokļu plānošana
 • Uzņēmumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa starptautiskās deklarācijas (līgumi par izvairīšanos no dubultās aplikšanas ar nodokļiem)
 • PVN atgriešana no vietējā budžeta un no citām ES valstīm