Teenused

Usume, et terviklahendused aitavad ettevõttel tagada majanduskasvu ja eduka äritegevuse. Kliendile maksimaalse lisaväärtuse loomiseks pakume paljusid erinevaid teenuseid:

Raamatupidamine


 • Raamatupidamine vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale
 • Raamatupidamine vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele (IFRS)
 • Konsolideerimine
 • Juhtimisarvestus ja aruandlus
 • Täielik aruandlus Maksu- ja Tolliametile
 • Kliendi huvide esindamine kohalikes ametiasutustes
 • Dokumentide arhiveerimine (E-arhiivid ja dokumentide säilitamine)
 • Esmaste raamatupidamisdokumentide ettevalmistamin, sekretäriteenused (arvete koostamine, inventuuri dokumentide koostamine, osanike koosolekute protokollide koostamine, maksekorralduste ettevalmistamine jne.), kullerteenused.

Palgaarvestus


 • Palkade arvestamine
 • Palgalipikute ettevalmistamine ja töötajatele saatmine
 • Palgaülekannete tegemine (läbi deposiidi konto)
 • Palgamaksude arvestus ja deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Personali dokumendid 

Ettevõtte rahandus


 • Ettevõttevälise / sisseostetud pearaamatupidaja teenus
 • Vahendite kogumine
 • Ettevõtte ja väärtpaberite hindamine
 • Ühinemised ja omandamised                      

Äritegevuse lisateenused


 • Äriõigus
 • Maksuseadus
 • Tsiviilõigus
 • Töölepinguseadus
 • Klientide esindamine maksude seotud küsimustes
 • Firmade asutamine  
 • Valmisfirmad (riiulifirmad)
 • Registreeritud aadressi teenus
 • Virtuaalne kontor
 • Käibemaksukohustuslaseks registreerimine

Audit ja maksunõustamine


Finants - ja tulemusaudit (nii era- kui avalik sektor)
Funktsionaalne audit (raamatupidamisosakonnas)
Maksunduse ülevaatus ja maksude planeerimine
Tulumaksu ja eraisiku tulumaksu rahvusvaheline tagastamine (topeltmaksustamise vältimise lepingud)
Käibemaksu tagastamine nii kohalikust eelarvest kui teistest EL-i riikidest
 • Finants - ja tulemusaudit (nii era- kui avalik sektor)
 • Funktsionaalne audit (raamatupidamisosakonnas)
 • Maksunduse ülevaatus ja maksude planeerimine
 • Tulumaksu ja eraisiku tulumaksu rahvusvaheline tagastamine (topeltmaksustamise vältimise lepingud)
 • Käibemaksu tagastamine nii kohalikust eelarvest kui teistest EL-i riikidest